เอ็มดี ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต รับรางวัล “คนดีศรีสยาม” ปีที่ 2
 
13/08/2013

เอ็มดี ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต รับรางวัล “คนดีศรีสยาม” ปีที่ 2

        เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (กลาง) เข้ารับประทานรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีสยาม” ประจำปี 2556 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ที่ยกย่องเชิดชูในฐานะผู้นำองค์กรที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และครอบครัว อันเป็นต้นแบบคนดีแก่สังคมไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยนายวิพลได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2