กลุ่มไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง ปั้นตัวแทนอิสระรุ่นที่ 1 เสนอบริการการเงิน-การลงทุน One Stop Service
 
19/08/2013

กลุ่มไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง ปั้นตัวแทนอิสระรุ่นที่ 1 เสนอบริการการเงิน-การลงทุน One Stop Service

        นายวิพล วรเสาหฤท (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 บริษัท ในการพัฒนา ตัวแทนประกันชีวิตให้มีความรู้และทักษะ เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ (IIP: Independent Investment Planner) สามารถขายหน่วยลงทุนของ บลจ. ไทยพาณิชย์ และให้คำปรึกษาด้านการประกันชีวิต การเงิน การลงทุนที่ครบวงจร (One Stop Service) ให้แก่ลูกค้า