ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ฐานะการเงินแกร่ง รายได้รวมแตะขึ้นห้าหมื่นล้าน ส่งกำไรปี 56 พุ่ง 4,734 ล้านบาท โต 37%
 
04/03/2014

กรุงเทพฯ : 4 มีนาคม 2557: บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ประกาศผลประกอบการปี 2556 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีกำไรสุทธิ 4,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 37% ด้านรายได้รวมทำได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยับขึ้นแตะถึง 50,493 ล้านบาท เผยเกิดจากเบี้ยรับรวมที่เพิ่มขึ้นและนโยบายการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้รายได้ และกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้นตามเป้า

        นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เปิดเผยถึงผลประกอบการปี 2556 ว่า บริษัทสามารถสร้างการเติบโตด้านผลการดำเนินงานได้ดีเกินความคาดหมาย โดยสามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 4,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไร 3,447 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มจาก 51.84 บาทในปีก่อน เป็น 71.19 บาท หรือเพิ่มขึ้น 37% นอกจากนี้ ด้านรายได้รวม บริษัทสามารถทำได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยับขึ้นแตะถึง 50,493 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 4,634 ล้านบาท หรือ 11% จากปีก่อนซึ่งทำได้ 45,859 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันรับสุทธิ 44,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ทำได้ 41,590 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 5,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนที่ทำได้ 4,283 ล้านบาท

ผลประกอบการดังกล่าว ส่งผลให้ฐานะการเงินของ SCBLIFE เติบโตและมั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 24,306 ล้านบาท เป็น 140,587 ล้านบาท หรือเติบโต 21% จากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 116,281 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ลงทุนขยับจาก 114,600 ล้านบาท เป็น 138,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ยังคงลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงสูง ด้านเงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 24% จากเดิมที่มีอยู่ 100,284 ล้านบาท ณ สิ้นปีก่อน เป็น 124,535 ล้านบาท

นายวิพล กล่าวต่อว่า “ผลประกอบการที่โดดเด่นในปี 2556 ตอกย้ำถึงความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการที่ครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 2) บริหารการขายแบบหลากหลายช่องทางการจัดจำหน่าย (Multi Distribution Channels) และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Seamless Operations) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ประกอบกับการมีนโยบายการลงทุนที่รอบคอบ และบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และพันธกิจขององค์กรที่ว่า SCBLIFE จะเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงและความสำเร็จทางการเงินของลูกค้าและผู้ถือหุ้น

ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Seamless Operations)

มุ่งมั่นพัฒนาระบบปฎิบัติการ รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าในทุกช่องทางการขาย และ รองรับการขยายธุรกิจที่สำคัญของบริษัทในอนาคต เช่น การเรียกร้องสินไหมที่สามารถทำได้ที่สาขาของ SCBLIFE ทั่วประเทศ

เปรียบเทียบผลประกอบการไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ปี 2556 และ 2555

(หน่วย : ล้านบาท)