ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หนุนนโยบาย คปภ. จัดคาราวานประกันภัย 200 รณรงค์ให้คนไทยมีประกันชีวิตทั่วประเทศ
 
30/04/2014

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย รณรงค์ให้ประชาชน สร้างหลักประกันที่มั่นคงของครอบครัวผ่านการประกันชีวิต โดยจัด “คาราวาน ใจดี๊..ดี อยากให้คนไทยมีประกันชีวิต” พร้อมชูไมโคร อินชัวรันส์ หรือ กรมธรรม์ประกันภัย 200 นำร่องเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม เริ่มโบกธงปล่อยคาราวานจุดแรกที่จ.อยุธยา เดินสายต่อเนื่องพบพี่น้องประชาชนรวม 14 จังหวัดครอบคลุมทั่วทุกภาค ก่อนสิ้นสุดที่ตรัง เป็นจุดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมนี้

         นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE กล่าวว่า อุตสาหกรรมประกันชีวิตนับเป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจึงได้ร่วมขานรับนโยบายของภาครัฐ ในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญ และมีการวางแผนสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวผ่านการประกันชีวิต โดยได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จัดกิจกรรมคาราวานใจดี๊..ดี ชูประกันภัย 200 ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนใน 14 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้มีการวางแผนสร้างความมั่นคง รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ในการทำประกันชีวิต ภายใต้กรอบโครงสร้างสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตผ่านไมโคร อินชัวรันส์ หรือกรมธรรม์ประกันภัย 200 ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในวงกว้าง ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ และประชาชนสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทเองยังได้นำศักยภาพด้านเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่าย และการมีสาขาให้บริการแก่ พี่น้องประชาชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ มาเป็นจุดแข็งในการช่วยส่งเสริมต่อยอดโครงการประกันภัย 200 ของสำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการนำประกันภัยขั้น พื้นฐานให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

        กิจกรรมคาราวาน ใจดี๊...ดี อยากให้คนไทยมีประกันชีวิตทั่วประเทศ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. และไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ที่ได้เริ่มโครงการประชาสัมพันธ์กับ พี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดแรกเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจัดเดินสายต่อเนื่องไปยังจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร เชียงใหม่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และสิ้นสุดที่จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่สุดท้ายในเดือนพฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

        สำหรับกิจกรรมคาราวานใจดี๊...ดี ครั้งล่าสุด ที่ได้จัดขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี มีนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนายเลอสันต์ ศศิพงศ์ นายอำเภอเมืองชลบุรี ร่วมให้เกียรติเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวาน ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ได้นำทีมงานฝ่ายขายจากพื้นที่ เขตภาคตะวันออกกว่า 200 คน ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อพบปะ ให้คำปรึกษา และความรู้ด้านการประกันชีวิต แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี พร้อมแจกเอกสารข้อมูลการทำประกันภัย 200 ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งในย่านชุมชนที่อยู่อาศัย รวมทั้งบริเวณตลาดสด และห้างร้านต่างๆ เป็นอย่างดี

        นายวิพล กล่าวปิดท้ายว่า กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ นอกจากบริษัทได้ช่วยสนับสนุนต่อยอดโครงการประกันภัย 200 ของทางสำนักงาน คปภ. แล้ว ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเองยังถือว่า ได้มีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และนับเป็นอีกหนึ่งในโครงการดีๆ ที่บริษัทตั้งใจตอบแทนคืนกลับสู่สังคม เพราะนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้คนไทยได้มีความเข้าใจและ สามารถเลือกทำประกันชีวิต ที่เหมาะสมกับตนเอง และครอบครัวแล้ว ยังมีบทบาทกระตุ้นให้เกิดการบริโภคของภาคประชาชนในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างแท้จริง อันนำไปสู่รากฐานที่ แข็งแกร่งของสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป