SCBLIFE ปันความรักผ่านเก้าอี้ให้น้อง
 
04/06/2014

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE นำพนักงานจิตอาสาร่วมส่งมอบเก้าอี้เปเปอร์ มาเช่ เพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อน ภายใต้โครงการเก้าอี้นี้เพื่อน้อง จำนวน 30 ตัวแรก ให้แก่ผู้ปกครองและเด็กๆ ชมรมบ้านปั้นดาวน์ และสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) โดยกลุ่มพนักงานจิตอาสาของบริษัทได้ร่วมกันประดิษฐ์เก้าอี้จากกระดาษรีไซเคิลภายใน สำนักงานทุกวันหลังเลิกงาน ตามโครงการรณรงค์การลดและใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า อันเป็นหนึ่งในแนวทาง CSR In-Process ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “Saving For Life” ของบริษัท โดยได้ตั้งเป้าจัดทำและส่งมอบเก้าอี้ไปยังโรงพยาบาลเด็กและมูลนิธิต่างๆ ให้ครบ 100 ตัว ภายในสิ้นปีนี้