SCBLIFE จัดทัพขบวนมอบความสุข...ใจดี๊ ดี คานิวัล
 
08/05/2014

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เดินหน้าส่งมอบความสุขผ่านโครงการ SCBLIFE ใจดี๊ ดี คานิวัล กิจกรรมที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน โดยภายในงานได้แบ่งเป็นโซนกิจกรรม ซุ้มเกมส์ชิงรางวัล และโชว์การแสดงบนเวที ที่หมุนเวียนมอบความบันเทิงและรอยยิ้มให้กับลูกค้าทุกท่าน ณ อยุธยา ซิติ้ พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้โครงการ SCBLIFE ใจดี๊ ดี ได้นำทีมงานฝ่ายขายจากในเขตพื้นที่ภาคกลางกว่า 100 คน คอยให้บริการแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงการมีประกันชีวิต ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชน ที่จับจ่ายซื้อของภายในห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้ SCBLIFE ใจดี๊ ดี คานิวัล จะมีการเดินสายส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวไทย อีกกว่า 10 จุดทั่วทุกภูมิภาค