ประกาศของบริษัท

ประกาศอัตราดอกเบี้ย


ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินคืนรายงวดตามกรมธรรม์  (กรณีคงไว้กับบริษัทฯ) 1/2559
บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสำหรับเงินคืนรายงวดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯ เพื่อสะสมประจำปี 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2559 เป็นต้นไป ที่อัตราร้อยละ 2 ต่อปี หรือจนกว่าบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินคืนรายงวดตามกรมธรรม์  (กรณีคงไว้กับบริษัทฯ) 2/2558
บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสำหรับเงินคืนรายงวดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯ เพื่อสะสมประจำปี 2558 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 ที่ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี 

ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินคืนรายงวดตามกรมธรรม์  (กรณีคงไว้กับบริษัทฯ) 1/2558
บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสาหรับเงินคืนรายงวดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯเพื่อสะสมประจำปี 2558 มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558 ที่ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี

 

ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
 
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.