โครงการเก้าอี้นี้เพื่อน้อง
 

SCBLIFE ได้ต่อยอดโครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ จากโครงการ “กระดาษให้ชีวิต โดยเสนอความคิด จากการรวบรวมกระดาษสำนักงานใช้แล้วสองหน้า นิตยสาร และกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า นำมารีไซเคิลจัดทำเป็นเก้าอี้พิเศษสำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อน โดยได้ความร่วมมือจากสถาบันราชานุกูล ในการให้ความรู้ และ จัดการอบรมขึ้นแบบเก้าอี้ ด้วยเทคนิคเปเปอร์ มาเช่ และเริ่มเป็นโครงการ “เก้าอี้นี้เพื่อน้อง” โดยมีเป้าหมายส่งมอบให้แก่ครอบครัวที่มีบุตรหลานพิการซ้ำซ้อน และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 100 ครัวเรือน เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของน้องๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการฟื้นฟูทักษะพัฒนาการทางด้านสมองและร่างกายของให้น้องๆ แล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรหลานของครอบครัวด้วยอีกทาง

กิจกรรมดังกล่าวยังจุดประกายให้พนักงานได้เห็นคุณค่าต่อกระดาษ แม้เศษกระดาษใช้แล้วเพียง 1 ชิ้น แต่ในเชิงคุณภาพสามารถนำกลับมาเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งกิจกรรมในโครงการ “เก้าอี้นี้เพื่อน้อง” ได้รับตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างมาก โดยพนักงานได้ใช้เวลาพักเที่ยง และหลังเลิกงาน ในการทำเก้าอี้เพื่อน้องพิการซ้ำซ้อน โดยทุกคนได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ บวกกับความตั้งใจ ทำเพื่อน้องพิการเหล่านั้น โดยบริษัท ฯ ได้มอบเก้าอี้ในรอบแรกจำนวน 30 ตัว ให้แก่ บ้านปั้นดาวน์ และ บ้านนนทภูมิ ไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา