LOVE AT SCBLIFE
 

LOVE AT SCBLIFE

ที่ SCBLIFE เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลและใส่ใจซึ่งกันและกัน ทั้งการดูแลพนักงานทุกคนของเรา ให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน รวมถึงยังดูแลและให้ความรักไปถึงสมาชิกครอบครัวของพนักงาน โดยผ่าน กิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานและสมาชิกครอบครัวได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน