คำถามที่พบบ่อย
Q : การส่งประวัติผ่านทางอีเมล์กับเดินเข้าไปสมัครงานโดยตรง จะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกที่ต่างกันหรือไม่
แสดง
Q : สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์งานด้วยวิธีใดได้บ้าง
แสดง
Q : บริษัทมีวิธีในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครอย่างไรบ้าง
แสดง
Q : ทางบริษัทฯจะแจ้งผลการสัมภาษณ์เมื่อไร
แสดง
Q : หากไม่ผ่านการสัมภาษณ์ในตำแหน่งที่สมัครไว้ครั้งแรกจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในตำแหน่งอื่นๆอีกหรือไม่
แสดง