คำถามที่พบบ่อย
Q : การส่งประวัติผ่านทางอีเมล์กับเดินเข้าไปสมัครงานโดยตรง จะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกที่ต่างกันหรือไม่
แสดง
Q : สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์งานด้วยวิธีใดได้บ้าง
แสดง
Q : บริษัทมีวิธีในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครอย่างไรบ้าง
แสดง
Q : ทางบริษัทฯจะแจ้งผลการสัมภาษณ์เมื่อไร
แสดง
Q : หากไม่ผ่านการสัมภาษณ์ในตำแหน่งที่สมัครไว้ครั้งแรกจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในตำแหน่งอื่นๆอีกหรือไม่
แสดง
ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ: วันที่ 21-22 ก.ค 61 ปิดทำการ
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.