ตำแหน่งงานตัวแทนประกัน
 

ที่ SCBLIFE เราเปิดโอกาสให้คุณได้มีอาชีพที่อิสระ ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา แต่สร้างผลตอบแทนให้คุณได้อย่างไม่มีขอบเขต คุณ จะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วแค่ไหน ความสามารถ และความมุ่งมั่นทุ่มเทของคุณเองเท่านั้นที่จะเป็นตัวบอกได้

ตำแหน่งงานตัวแทนประกัน เป็นอาชีพที่พร้อมเสมอ ที่จะพัฒนาศักยภาพคุณในทุกๆ ด้าน สู่ความเป็นนักขายมืออาชีพ แม้คุณ จะยังไม่มีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อนก็ตาม คุณก็มีโอกาสก้าวขึ้นไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ

SCBLIFE มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความก้าวหน้าของธุรกิจคุณไปพร้อมกัน โดยเราเล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตของคุณ พร้อมที่จะผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณสามารถกำหนดได้เอง ด้วยการฝึกอบรมที่เราจัดขึ้น ให้คุณมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพรายบุคคลในการขับเคลื่อนธุรกิจคุณ

SCBLIFE เล็งเห็นถึงความสำคัญทั้งตัวบุคคลและกลุ่มธุรกิจที่จะเกิดขึ้น จึงได้ทุ่มเททรัพยากรที่มีเพื่อช่วยเหลือให้ SCBLIFE และคุณเดินไปพร้อมกัน เพื่อให้คุณบรรลุจุดประสงค์ในชีวิตที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง สุขภาพที่ดี และความสุขในชีวิตที่ไม่อาจหาได้จากธุรกิจอื่น ความทุ่มเทที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นแน่วแน่นในการสร้างรากฐานทางธุรกิจของคุณ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง

คุณสมบัติ

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีทัศนคติในเชิงบวก รักงานขาย-บริการ และชอบพบปะผู้คน
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์