ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้ (ลูกค้าสินเชื่อ)

ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญในการใช้ชีวิต การทำประกันสินเชื่อบ้านเพื่อคุ้มครองภาระหนี้จะทำให้คนข้างหลังที่เป็นสมาชิกภายในบ้านไม่ต้องมาแบกรับภาระหนี้สินหรือกังวลว่าบ้านจะถูกยึดหากคุณเป็นอะไรไป นอกจากนี้หากคุณทำประกันสินเชื่อคุ้มครองภาระหนี้ เงินส่วนที่เหลือจากภาระหนี้ก็จะเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลานหรือทุนให้ครอบครัวใช้จ่ายในอนาคต