ประกันชีวิตเพื่อการออมและลงทุน

การออมเป็นรากฐานสำคัญในการบริหารเงิน ที่ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสามารถวางแผนอนาคตให้เดินไปถึงเป้าหมาย การออมหรือลงทุนในประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสะสมเงินออมและเพิ่มโอกาสในการลงทุน เพราะนอกจากการได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลากรมธรรม์ เพิ่มความอุ่นใจให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก รวมถึงสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นอิสระแท้จริงที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เอง