สำหรับลูกค้าตัวแทน
สืบเนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Bancassurance) ในระเทศไทยของกลุ่มเอฟดับบลิวดี (FWD Gruop Financial Services Pte. Ltd.) นั้น

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านทางช่องทางตัวแทนของบริษัทฯ จะยังคงได้รับผลประโยชน์ ความคุ้มครอง รวมถึงบริการอย่างต่อเนื่องดังที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทาง SCBLIFE ได้ตามปกติเหมือนเดิม โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทางเอกสารเพิ่มเติม

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทร. 1315 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.